Veroilmoitus 2018

Vuoden 2018 veroilmoitusten lähettäminen aloitettiin maaliskuun lopulla ja niitä lähetetään satunnaisessa järjestyksessä vielä huhtikuun loppuun asti. Veroilmoitus on muuttunut aiemmasta eikä se ole enää entiseen tapaan täytettävä paperilomake vaan pelkkä tuloste verotustiedoista.

Veroilmoituksen voi tarkistaa myös OmaVerossa, jossa voi heti aloittaa korjaamaan asteittain tarvittavia tietoja. Kaikkia tietoja ei enää tarvitse korjata tai lisätä kerralla ja veroilmoitusta voi täydentää annettuun määräpäivään asti. Määräpäiviä ovat 7.5, 14.5 tai 21.5.2019 ja päivän näkee omasta veroilmoituksesta. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien määräpäivä täydennyksille on 2.4.2019. Mikäli veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, ei tarvitse tehdä mitään. Huomioitavaa on, että veroilmoituksen voi tallentaa vain kokonaan, jolloin tallennettu tieto näkyy uusimpana versiona ja tietojen täydennystä voi jatkaa myöhemmin. Veronpalautusten maksupäivä on useimmille 6.8.2019 ja jäännösverojen maksupäivät ovat 1.8 sekä 1.10.2019.

Näin tarkistat veroilmoituksen

Etusivulle on merkitty määräpäivä korjauksille ja täydennyksille sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivä. Maksupäivä voi siirtyä, jos veroilmoitukseen tekee muutoksia tai Verohallinto saa muuta uutta verotusta koskevaa tietoa. Etusivulle on merkitty myös pankkitilin numero, joka on syytä tarkistaa.

Verotuksen perusteena olevat tiedot on tarkistettava ja puuttuvat tiedot on ilmoitettava, sillä näillä tiedoilla lasketaan jäännösvero sekä veronpalautukset. Joillakin näkyy myös kohta ”Täydennettävät tiedot” ja siihen on ilmoitettava kysytyt asiat.

Vuoden 2018 verotuspäätös ja sen laskelma tulee valmiina melkein kaikille. Laskelma, verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrä näkyvät tiivistettynä tällä sivulla. Verotuksen päättymispäivä on nykyään henkilökohtainen ja se voi muuttua tietoja lisättäessä tai niiden muuttuessa. Määräpäivän jälkeen tehtävät muutokset tehdään oikaisuvaatimuksella. Tarvittavat tiedot kannattaa ilmoittaa muutenkin ajoissa tai hakea lisäaikaa välttyäkseen 50 euron myöhästymismaksulta sekä mahdolliselta veronkorotukselta. Vähennyksien ilmoittamisesta myöhässä ei yleensä tule seuraamuksia.

Veroilmoituksen mukana tuleva verotustodistus on syytä säilyttää myöhempää käyttöä varten. Se löytyy myös OmaVerosta.

Jos veroilmoituksen mukana ei ole verotuspäätöstä, sen mukana tulee kuitenkin alustava verotuslaskelma, joka on tehty käytössä olevien tietojen perusteella. Tämä johtuu siitä, että Verohallinnolla ei ole hallussaan vielä kaikkia tarpeellisia tietoja tai niiden käsittely on yhä kesken ja verotuspäätöksen saa vasta kaikkien tietojen ollessa valmiina.

Puuttuvien vähennysten lisääminen

Puutuvat tiedot on helpointa ilmoittaa OmaVerossa. Yleisimpiä syitä ilmoittamiseen ovat kotitalousvähennyksen sekä matkakulujen puuttuminen. Kuluista on kysyttäessä voitava esittää kuitit ja ne on säilytettävä kuusi vuotta tallessa. Jos tiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella oikein, kuitteja ei tarvitse säilyttää eikä samoin ajopäiväkirjaa lukuun ottamatta kodin ja työpaikan välisten matkojen kustannusten tositteita.

Valmiiksi merkittyjä vähennyksiä ovat jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut, pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, arvopaperien hoito- ja säilyttämismenot, asuntolainojen korot sekä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut.

Verohallinto tekee automaattisesti tulonhankkimisvähennyksen 750 euroon asti. Tuloista riippuvat vähennykset ovat vuonna 2018 enintään mainitut summat: ansiotulovähennys 3 750 euroa, työtulovähennys 1 540 euroa, perusvähennys 3 305 euroa, eläketulovähennys 11 590 euroa, opintorahavähennys 2 600 euroa sekä merityötulovähennys 7 000 euroa.

Itse lisättäviä vähennyksiä vuodelta 2018 ovat:

Työmatkojen matkakuluvähennys on enintään 7 000 euroa omavastuun ollessa 750 euroa. Vähennettävä summa pienentää verotettavaa tuloa.

Kotitalousvähennystä voi saada maksimissaan 2 400 euroa puolisoa kohden vuodessa ja sen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennystä saa esimerkiksi remontin työkustannuksista tai siivoojan palkkioista.

Työhuonevähennys on 220 – 880 euroa. Useimmat freelancerit saavat täyden työasuntovähennyksen, vaikka asuntona olisi yksiö. Summa riippuu työhuoneen käytöstä työn teossa. Jos puolet työstä tapahtuu työnantajan työpisteellä, niin vähennettävä summa on 440 euroa.

Työn vuoksi toiselta paikkakunnalta vuokratun työasunnon vähennys on korkeintaan 250 euroa kuukaudelta. Vuonna 2019 työasuntovähennyksen yläraja nousee 450 euroon kuukaudelta.

Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista, ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Tulonhankkimisvähennys on 750 euroa, jonka saa automaattisesti, jos on palkkatuloa. Vähennys on kuitenkin enintään yhtä suuri kuin palkkatulon määrä. Palkkatulojen tulonhankkimismenot ilmoitetaan vain, jos ne ovat yli 750 euroa.

Ammattikirjallisuuden menoja voi vähentää verotuksessa sillä summalla, jolla on hankkinut toimialaa käsitteleviä kirjoja ja ammattilehtiä. Vähennyksen ehtona on se, että tarvitsee ammattikirjallisuutta ammattitaidon ylläpitämiseen tai työn vaatiman ammatillisen pätevyyden takia.

Tietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset voi vähentää tulonhankkimiskuluina, jos käyttää tietokonetta työn hoitamiseen. Pyydettäessä on annettava selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin työssään käyttää tietokonetta.

Muita vähennyksiä ovat invalidivähennys, elatusvelvollisuusvähennys, metsurivähennys, tulontasaus, lahjoitusvähennys, asunto-osakkeen ja kiinteistön remonttikulut vuokratuloista sekä veronmaksukyvyn alentumisvähennys.

Muut kuin palkkatulojen hankkimismenot

Kulut, jotka kohdistuvat muihin ansiotuloihin kuin palkkatuloihin voi ilmoittaa vähennyksiin. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi muihin työtuloihin kuin palkkoihin kohdistuvat tulonhankkimismenot, kuten sovittelijan kulukorvaus ja perhe- ja omaishoitajan kustannusten korvaukset. Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat kulut kannattaa myös ilmoittaa. Kulujen määrä ilmoitetaan koko vuoden ajalta 1.1. - 31.12.2018.

Apurahoihin kohdistuvat kulut, työasuntovähennys ja pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot ilmoitetaan erikseen niille varatuissa kohdissa.

Freelancerille

ALV-velvollisen ja ei-ALV-velvollisen työkorvaukset ilmoitetaan saaduista työkorvauksista, jos ei ole kuulunut verovuoden aikana ennakkoperintärekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

« Takaisin