Velkojen perintä

Lainan lyhennys tai lasku on aina halvin maksaa viimeistään eräpäivänä, mutta pieni myöhästyminen ei ole vielä iso ongelma, sillä laskun voi maksaa pienillä lisäkuluilla vähän myöhässäkin. Unohduksia sattuu kaikille tai saapunut lasku voi kadota matkalle eikä se ole vielä mikään iso asia murehdittavaksi. Lisäksi melkein kaikille tulee jossain vaiheessa elämää tilanne, jossa laskua ei ole yksinkertaisesti mahdollista maksaa ajallaan.

Laskujen tärkeysjärjestys

Huonoon taloustilanteeseen joutuessa on ensitilassa ynnättävä helposti realisoitavissa varallisuus (osakkeet ja rahastot), maksukyky, kaikki avoimet laskut, lyhennettävät luotot ja tarkastella rauhassa tilannettaan. Tämän jälkeen otetaan rahaa sivuun välttämättömiä kuluja varten (ruoka, lääkkeet) joiden jälkeen kannattaa maksaa asumisen kulut sekä vakuutukset ja esimerkiksi puhelimen sekä internetin liittymien maksut, jotta elämän perusasiat pysyisivät kunnossa. Mikäli rahaa jää vielä jäljelle, on suositeltavaa maksaa pois pienet laskut, jolloin niistä ei pääsisi kertymään viivästyessään perintäkuluja. Mikäli laskujen maksaminen ei onnistu ja olet mahdollisesti myös velkaantunut, kannattaa ottaa yhteyttä kuntasi velkaneuvontaan. Takuusäätiö myös tarjoaa järjestelylainaa (takauslaina), jossa yhdistät kaikki pienemmän lainat yhdeksi isoksi lainaksi.

Maksumuistutus ja viivästyskorot

Viivästyskorko alkaa kertymään heti laskun eräpäivästä ja se on nykyisin matalahko 6kk Euribor + 7 %. Jos laskua ei makseta, lain mukaan velkoja voi lähettää aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksumuistutuksen. Tämän jälkeen maksuvaatimuksen (nimi voi olla myös maksukehotus). Aikaisintaan laina voidaan irtisanoa 60 päivän kohdalla viivästyksistä.

Maksuajan pidennys

Velallisen kannattaa ottaa heti huomatessaan laskun maksun myöhästyvän yhteys velkojaan ja sopia maksuajan pidennyksestä. Mikäli maksuajan pidennykselle on edellytykset, voidaan tällä pystyä pienentämään kuukausieriä, vaikkakin laina-aika samalla pitenee. Kannattaa siis ottaa aktiivisesti yhteyttä velkojaan. Yhteydenottoihin vastaavat ammattilaiset, joten yhteydenottoa ei kannata jännittää.

Maksuajan pidennys on usein helpoin tapa velkojalle ja velalliselle osapuolille pystyä varmistamaan lainojen takaisin maksu järkevällä tavalla

Perintätoimiston kanssa asiointi kannattaa

Moni velkoja keskittyy vain omaan ydinosaamiseensa ja on nykyisin ulkoistanut perinnän perintätoimistolle. Joissakin tapauksissa velkoja myös myy saataviaan pois perintätoimistoille, jolloin heistä tulee lain mukaan saatavien omistajia. Tämä on ihan normaalia liiketoimintaa ja perintätoimistolla on muutenkin paremmat valmiudet tehdä toimiva maksusuunnitelma velallisen kanssa. Myös perintätoimiston etu on auttaa velallista selviytymään maksuistaan ilman ylimääräistä oikeusprosessia. Perintätoimistoissa on aina ihminen sopimassa maksusuunnitelmasta, vaikka niiden lähettämät kirjeet ovatkin yleensä aika virallisen tuntuisia. Kirjeen saatuaan on siis syytä kaivella heti tulojen ja menojen tositteet esiin ja tarttua puhelimeen sekä kertoa tilanteensa ja maksukykynsä mahdollisimman tarkkaan.

Vapaaehtoisen perinnän epäonnistuessa taikka muistutuksiin ja perintäkirjeisiin vastaamatta jättäminen johtaa noin kahden kuukauden kuluttua oikeudellisiin toimenpiteisiin, jossa velkoja hakee käräjäoikeudesta tuomion ja nämä oikeuskulut lisätään velan määrään. Tuomio johtaa maksuhäiriömerkintään, joka vaikeuttaa luottokortin, uusien lainojen, puhelinliittymän ja jopa vuokra-asunnon saamista.

Suomessa on nykyisin noin 380 000 maksuhäiriöistä henkilöä ja heillä on keskimäärin 15 maksuhäiriömerkintää. Nuorilla velkaantumisen trendi on laskussa, mutta eläkeläisten maksuhäiriöt ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina, mikä kertoo vaikeudesta sovittaa tuloja ja menoja yhteen.

Ulosotto

Jotkut maksamattomat julkiset maksut menevät suoraan ulosottoon. Näistä esimerkkeinä ovat verot, päivähoitomaksut, terveydenhoito ja muut kunnalliset maksut. Myös auton pakollinen vakuutus on suoraan ulosottokelpoinen.

Käräjäoikeuden tuomio lähetetään ulosottoviranomaiselle, joka suorittaa perinnän tuloista ja myymällä tai muuten realisoimalla velallisen omaisuutta. Jokaisesta ulosottotapahtumasta - käytännössä palkasta vähennetystä summasta - vähennetään ensin ulosottomaksu ja perintätoimiston ottamat kulut, jonka jälkeen maksetaan velan suoritus, joten tämä vaihtoehto hidastaa velan maksua entisestään.

Ulosotosta pääsee eroon maksamalla koko velka pois tai joissakin tapauksissa velkajärjestelyllä.

Velkajärjestely

Velkajärjestely on tarkoitettu yksityishenkilöille tai pienyrittäjille ja siinä velkoja maksetaan maksukyvyn mukaan 3 - 5 vuotta ja loput maksamatta jääneet velat annetaan anteeksi. Velkajärjestely hakemiseen saa apua oikeusaputoimistosta ja sitä haetaan käräjäoikeudesta, mikäli kriteerit täyttyvät eikä velkaa ole muuten mahdollista vähentää tai maksaa takaisin muutaman vuoden kuluessa.

Velkojen perintä kuoleman jälkeen

Velallisen kuolema ei lakkauta velkasuhdetta ja velkojilla säilyy oikeus saataviinsa. Kuolinpesästä maksetaan ensin avoimet laskut ja velat ennen testamentti- ja perintöosuuksien jakoa. Velkojalla on oikeus eräännyttää velka maksettavaksi kerralla kolmen kuukauden kuluttua, mikäli sille ei ole asetettu vakuutta tai aseteta sellaista. Kuolinpesällä on oikeus irtisanoa sellainen velka, joka erääntyisi ehtojensa mukaan yli kuuden kuukauden kuluttua. Kuolinpesän omaisuuteen ei saa kajota, mutta siitä voidaan maksaa pieniä laskuja, kuten sähkölasku, jos sillä ei vaaranneta muiden velkojien saatavia. Suomessa on myös mahdollista kieltäytyä perinnöstä, joka on hyvinkin yleistä, kun todetaan, että pesä on varaton. Tällöin velat jäävät luotonmyöntäjien luottotappioksi.

Velan vanhentuminen

Velka vanhenee kolmessa vuodessa, jos sille ei haeta maksutuomiota. Maksutuomion hakemisen jälkeen vanhenemisaika on viisi vuotta. Velkoja voi yrittää periä velkaansa niin kauan kunnes velka vanhentuu tai on maksettu takaisin. Nykylainsäädännön mukaan yksityishenkilön velka vanhentuu 15 vuodessa.

« Takaisin